Έχει επικυρωθεί

Ασφαλής σελίδα από GoDaddy.com

Αυτός ο ιστότοπος είναι ασφαλής με GoDaddy.com πιστοποιητικό web server. Οι συναλλαγές στη σελίδα προστατεύονται από κρυπτογράφηση 256-bit Secure Sockets Layer.

Πιστοποίηση ελέγχου domain

Η GoDaddy.com έχει επικυρώσει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού ελέγχει το domain www.cyprolens.com.cy.

Όνομα σελίδας

www.cyprolens.com.cy

Κατάσταση πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό ισχύει (30/3/2021 7:48 πμ έως 31/3/2022 12:19 μμ).

Standard SSL