Έχει επικυρωθεί

Ασφαλής σελίδα από GoDaddy.com

Αυτός ο ιστότοπος είναι ασφαλής με GoDaddy.com πιστοποιητικό web server. Οι συναλλαγές στη σελίδα προστατεύονται από κρυπτογράφηση 256-bit Secure Sockets Layer.

Πιστοποίηση ελέγχου domain

Η GoDaddy.com έχει επικυρώσει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού ελέγχει το domain www.cyprolens.com.cy.

Όνομα σελίδας

www.cyprolens.com.cy

Κατάσταση πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό ισχύει (29/3/2020 12:35 μμ έως 31/3/2021 1:12 μμ).

Standard SSL