Έχει επικυρωθεί

Ασφαλής σελίδα από GoDaddy.com

Αυτός ο ιστότοπος είναι ασφαλής με GoDaddy.com πιστοποιητικό web server. Οι συναλλαγές στη σελίδα προστατεύονται από κρυπτογράφηση 256-bit Secure Sockets Layer.

Πιστοποίηση ελέγχου domain

Η GoDaddy.com έχει επικυρώσει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού ελέγχει το domain *.cosmores.com.

Όνομα σελίδας

*.cosmores.com

Κατάσταση πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό ισχύει (14/2/2020 10:22 πμ έως 14/4/2021 12:13 πμ).

Standard SSL