Đã xác minh

Trang web an toàn của GoDaddy.com

Trang Web này được đảm bảo an toàn với GoDaddy.com Chứng nhận máy chủ web. Các giao dịch trên trang web này được bảo vệ mã hóa tới 256-bit Secure Sockets Layer.

Xác nhận kiểm soát tên miền

GoDaddy.com đã xác nhận người giữ chứng nhận này kiểm soát tên miền muabancoin.com.

Tên trang

muabancoin.com

Trạng thái chứng nhận

Chứng nhận là hợp lệ (12:42 22/04/2022 đến 12:42 22/04/2023).

Lớp cổng bảo mật (SSL) tiêu chuẩn