ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

เข้ารหัสเว็บไซต์โดย GoDaddy.com

เว็บไซต์นี้เข้ารหัสด้วยเอกสารรับรองเว็บเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy.com ธุรกรรมบนเว็บไซต์ได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสลับ Secure Sockets Layer สูงถึง 256 บิต

ตรวจสอบความถูกต้องการควบคุมโดเมนแล้ว

GoDaddy.com ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วว่าผู้ถือใบรับรองเป็นผู้ควบคุมโดเมน carobambino.com

ชื่อเว็บไซต์

carobambino.com

สถานะใบรับรอง

ใบรับรองถูกต้อง (18/6/2017, 9:36 น. ถึง 18/6/2020, 19:53 น.)

SSL แบบมาตรฐาน